Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy i miasta Nisko”

Gmina i Miasto Nisko / Ośrodek Pomocy Społecznej  Nisku z dniem 02 maja 2022 roku rozpoczyna na terenie Gminy i Miasta Nisko realizację projektu pn. Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy i miasta Nisko” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Okres realizacji projektu:  02.05.2022 do: 30.06.2023 roku.

Obszar realizacji projektu: GMINA I MIASTA NISKO

Grupa docelowa:

  • Osoby starsze, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec nich z terenu gminy i miasta Nisko, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej       z podstawowych czynności dnia codziennego, (zgodnie ze skalą Barthel) oraz niesamodzielne dzieci nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu, dla których korzystanie ze sprzętu jest niezbędne do poprawy i utrzymaniu stanu zdrowia.

 

Celem głównym projektu jest: zwiększenie dostępności dla 140 (74K i 66M) mieszkańców gminy i miasta Nisko do usług zdrowotnych, poprzez utworzenie i udostępnienie pierwszej, publicznej na terenie gminy wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (WSPRiW) w szczególności osób starszych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec nich, które wymagają usług rehabilitacji w warunkach domowych, na sprzęcie wskazanym przez lekarza i udostępnionym przez utworzoną wypożyczalnię. Wypożyczalnia WSPRiW oprócz usługi wypożyczenia sprzętu, będzie również świadczyć usługi wstępnego szkolenia z obsługi i doradztwa w zakresie prawidłowej rehabilitacji na wypożyczonym sprzęcie.

Projekt zakłada:

  • Utworzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego,
  • Poradnictwo i instruktaż odnośnie właściwego użytkowania sprzętu i urządzeń udostępnianych osobom wypożyczającym w miejscu świadczenia przez nich opieki prowadzone przez pracowników wypozyczalni
  • Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych,
  • Poprawa warunków do szybkiego powrotu do sprawności fizycznej mieszkańców gminy i miasta Nisko.
  • Zwiększenie jakości życia,
  • Zwiększenie umiejętności opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Formy wsparcia w ramach projektu:

  • Bezpłatne wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla dzieci oraz osób dorosłych,
  • Bezpłatny transport do i z miejsca zamieszkania,
  • Usługa montażu oraz instruktażu obsługi wypożyczonego sprzętu,

Rekrutacja:

Informujemy, że rekrutacja do projektu Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy i miasta Nisko”  będzie prowadzona od dnia 1 lipca 2022 roku w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wartość projektu  873 323,05 złotych

Wkład UE  823 323,05 złotych

AKTUALNOŚCI:

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy i miasta Nisko

Utworzono dnia 01.07.2022
?>

ZAŁĄCZNIKI:

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku
Ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Kontakt:  Tel/fax  
15 8 412 334

15) 6 872 511

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:   www.nisko.naszops.pl

REGON      006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

tel.(15) 6 872 515

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

e-mail:swiadczenia@ops-nisko.pl

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA
tel.
(15) 6 872 512

 

Inspektor ochrony danych w OPS
w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

 

DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW
W NISKU

UL.FRYDERYKA CHOPINA 31
Tel.   
(15) 6 872 540
 

Kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku
ANNA KOWAL-SŁOBODA

 

Kierownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Małgorzata Biernacka
tel. (15) 6 872 524

godziny urzędowania WSRP: od poniedziałku do piatku w godzinach od 10:00 -18:00

ego

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY

opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko