Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Polityka senioralna

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014 -2020 to pierwszy ogólnopolski dokument rządowy odnoszący się w całości do osób starszych. Wśród najważniejszych zadań wymienia m.in. aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, większy udział w życiu społecznym i solidarność międzypokoleniową.. Głównym celem dokumentu jest stworzenie rekomendacji – kierunków interwencji, które umożliwią podjęcie kompleksowych działań na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się rozumianego jako proces przygotowania do starości z perspektywy całego cyklu życia.

Wśród kluczowych obszarów długofalowej polityki senioralnej wymienić należy m.in.: zdrowie i samodzielność, aktywność zawodową, aktywność edukacyjną, społeczna i kulturalną, srebrną gospodarkę oraz relacje międzypokoleniowe.

Jednym z priorytetów przedstawionych w dokumencie jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału osób 50+ na rynku pracy. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia oraz rozwój usług medycznych mają wspierać seniorów w jak najdłuższym utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i samodzielności. Dzięki temu będą mogli kontynuować aktywność zawodową i uczestniczyć w wybranych formach życia społecznego.

Specjalnie dostosowana do potrzeb i zainteresowań osób starszych oferta edukacyjna to kolejny z celów polityki senioralnej. Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest wspieranie rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Aktywność obywatelska i wolontariat mają wspierać zaangażowanie osób starszych w życie społeczności lokalnych i sprawy kraju, wykorzystać ich umiejętności i potencjał oraz nabywać przez seniorów nowe kompetencje. To także sposób na ich integrację z młodszymi pokoleniami.

AKTUALNOŚCI:

Zasady bezpiecznego seniora konsumenta

Utworzono dnia 24.08.2017

Seniorzy – zasady bezpiecznego seniora konsumenta Trudne do zrozumienia umowy, mała czcionka, nagabywanie przez akwizytora, oferowanie seniorom usług, z których nigdy nie będą korzystać – to główne problemy, z którymi zgłaszają się do Urzędu...

 

czytaj dalej na temat: Zasady bezpiecznego seniora konsumenta
?>

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku
Ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Kontakt:  Tel/fax  
15 8 412 334

15) 6 872 511

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:   www.nisko.naszops.pl

REGON      006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

tel.(15) 6 872 515

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

e-mail:swiadczenia@ops-nisko.pl

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA
tel.
(15) 6 872 512

 

Inspektor ochrony danych w OPS
w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

 

DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW
W NISKU

UL.FRYDERYKA CHOPINA 31
Tel.   
(15) 6 872 540
 

Kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku
ANNA KOWAL-SŁOBODA

 

Kierownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Małgorzata Biernacka
tel. (15) 6 872 524

godziny urzędowania WSRP: od poniedziałku do piatku w godzinach od 10:00 -18:00

ego

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY

opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko