Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt pn. „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku

Gmina i Miasto Nisko oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku realizują projekt pn.:

"Utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla seniorów w Nisku”

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna

 Działanie nr 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 30 osób starszych (22 kobiet w wieku powyżej 60 roku życia i 8 mężczyzn w wieku powyżej 65 roku życia), potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność wymagają  pomocy osoby drugiej(w tym os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) z terenu Gminy i Miasta Nisko w okresie od 01.06.2021 do 30.09.2023 poprzez utworzenie ośrodka wsparcia dziennego, tj. DDP w Nisku z 30 miejscami świadczenia usług opiekuńczych.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnie wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, powyżej 60 roku życia w przypadku kobiet i powyżej 65 roku życia w przypadku mężczyzn z terenu gminy i miasta Nisko. Seniorzy w Dziennym Domu Pomocy będą mogli korzystać z: terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej, usług rehabilitacyjnych, usługi transportowej do Dziennego Domu, posiłku w formie obiadu, poradnictwa specjalistycznego, zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych. Placówka będzie dysponować 30 miejscami i będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Planowany termin uruchomienia placówki w wrześniu 2021 r.

Termin realizacji projektu: od 01.06.2021 roku do 30.09.2023 roku

Całkowita wartość projektu:    1 753 554,00 PLN

Dofinansowanie:                        1 659 323,71 PLN

Ze środków UE:                         1 490 520,90 PLN

Ze środków dotacji celowej:        168 802,81 PLN

Wkład własny:                                94 230,29 PLN

AKTUALNOŚCI:

szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie 8.3

Utworzono dnia 13.12.2021

Dzienny Dom Pomocy dla Seniora w Nisku-wkrótce rekrutacja

Utworzono dnia 16.07.2021

Zaproszenie do udziału w Projekcie pn."Utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla seniorów w Nisku"

Utworzono dnia 19.07.2021

Unieważnienie zapytania ofertowego

Utworzono dnia 01.07.2021

Zapytanie ofertowe pełnienie funkcji koordynatora projektu „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla seniorów w Nisku

Utworzono dnia 23.06.2021
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku (Zamawiający) zaprasza do skłądania ofert na  realizację zamówienia pn.: Pełnienie funkcji koordynatora projektu „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla seniorów w Nisku” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w...
czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe pełnienie funkcji koordynatora projektu „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla seniorów w Nisku

Uchwała Rady Miejskiej w Nisku w sprawie utworzebie DDP dla seniorów w Nisku

Utworzono dnia 19.07.2021
?>

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku
Ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Kontakt:  Tel/fax  
15 8 412 334

15) 6 872 511

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:   www.nisko.naszops.pl

REGON      006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

tel.(15) 6 872 515

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

e-mail:swiadczenia@ops-nisko.pl

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA
tel.
(15) 6 872 512

 

Inspektor ochrony danych w OPS
w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

 

DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW
W NISKU

UL.FRYDERYKA CHOPINA 31
Tel.   
(15) 6 872 540
 

Kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku
ANNA KOWAL-SŁOBODA

 

Kierownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Małgorzata Biernacka
tel. (15) 6 872 524

godziny urzędowania WSRP: od poniedziałku do piatku w godzinach od 10:00 -18:00

ego

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY

opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko