Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,

Utworzono dnia 03.11.2022

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 października 2022 roku poz. 2194 zostały opublikowane wzory wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz podmiotów niebędących gospodarstwami z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Chodzi o dopłaty do drewna kawałkowego, peletu drzewnego, biomasy, gazu skroplonego LPG oraz oleju opałowego.

Minister Klimatu i Środowiska wydał rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. O dodatek mogą ubiegać się gospodarstwa domowe oraz podmioty wrażliwe wymienione w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, m.in.: żłobki, szkoły, przedszkola, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, kościoły, organizacje pozarządowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków dzisiaj weszło w życie 27 października 2022 roku. Tym samym straciły moc rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1974) oraz w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1976).

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem, wnioski należy składać do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce siedziby podmiotu składającego wniosek. W przypadku podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi we wniosku należy podać zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania oraz średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku.

We wnioskach należy określić rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła wskazany w deklaracji CEEB jako główne źródło ciepła. Mogą to być m.in. kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, piecokuchnia, piec kaflowy, kocioł olejowy, kocioł gazowy, a w przypadku podmiotów wrażliwych również miejska sieć ciepłownicza, ciepło systemowe lub lokalna sieć ciepłownicza.

Zgodnie z ustawą w przypadku gospodarstw domowych wysokości dodatku wynosi: 3000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego; 1000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym; 500 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; 2000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W przypadku podmiotów wrażliwych wysokość dodatku stanowić będzie różnicę pomiędzy zakładanym średnim rocznym kosztem zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, a średnim rocznym kosztem zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania obliczonym z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku.

Wzory wniosków do pobrania poniżej.

ZAŁĄCZNIKI:

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku
Ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Kontakt:  Tel/fax  
15 8 412 334

15) 6 872 511

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:   www.nisko.naszops.pl

REGON      006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

tel.(15) 6 872 515

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

e-mail:swiadczenia@ops-nisko.pl

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA
tel.
(15) 6 872 512

 

Inspektor ochrony danych w OPS
w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

 

DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW
W NISKU

UL.FRYDERYKA CHOPINA 31
Tel.   
(15) 6 872 540
 

Kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku
ANNA KOWAL-SŁOBODA

 

Kierownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Małgorzata Biernacka
tel. (15) 6 872 524

godziny urzędowania WSRP: od poniedziałku do piatku w godzinach od 10:00 -18:00

ego

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY

opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko