Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa-Podprogram 2021

Utworzono dnia 11.07.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku informuje, że  przystąpił do realizacji programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  - Podprogram 2021” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku informuje, że w dniach: od 12.07 2022r. do 15.07.2022r.  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku przy ul. Fryderyka Chopina 31 ,37-400 Nisko w godzinach od 8.00 do 15.30 wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy w postaci paczki żywnościowej.

    Wsparcie w ramach POPŻ w postaci paczek żywnościowych przeznaczone będzie dla osób, zamieszkujących na terenie Gminy i Miasta Nisko których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ust.1 pkt 1 i art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej ( j.t. Dz.U.z 2020r. poz.1876, z późn.zm), tj. kwoty:

- 1 707,20 zł -w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 320,00 zł -w przypadku osoby w rodzinie.

UWAGA: DECYDUJE SPEŁNIENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO!!!

Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadany dochód  netto wszystkich członków rodziny bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

W przypadku emerytów i rencistów prosimy o przedłożenie decyzji przyznającej świadczenie emerytalne, rentowe, decyzji przyznającej świadczenie uzupełniające (500+ dla osoby niepełnosprawnej), zasiłek pielęgnacyjny, itp.

Osoby posiadające gospodarstwo rolne (bądź gospodarstwo rolne w dzierżawie)   w dniu składania skierowania o pomoc żywnościową  zobowiązane są do przedłożenia dokumentu potwierdzającego liczbę hektarów przeliczeniowych.

Liczba skierowań jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku zastrzega sobie możliwość skrócenia bądź wydłużenia czasu przyjmowania skierowań w przypadku wyczerpania limitu skierowań bądź wydania mniejszej liczby skierowań. 

Informujemy również, iż w stosownym czasie ( w miesiacu lipcu 2022) zostaną podane do wiadomości publicznej szczegółowe informacje dotyczące terminów wydawania artykułów żywnościowych.


Dyrektor OPS w Nisku
Elzbieta Tłusta

POMOC POPŻ DLA OBYWATELI UKRAINY

W związku z wejściem w życie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z póź.zm), do pomocy w ramach POPŻ kwalifikowanie obywateli Ukrainy posiadających nadany numer PESEL UKR (potwierdzający legalność pobytu na podstawie ustawy), może być dokonane:
– przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej na podstawie załączników nr 5 lub 7 do Wytycznych,
UWAGA: DECYDUJE SPEŁNIENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO!!!

 

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku
Ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Kontakt:  Tel/fax  
15 8 412 334

15) 6 872 511

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:   www.nisko.naszops.pl

REGON      006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

tel.(15) 6 872 515

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

e-mail:swiadczenia@ops-nisko.pl

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA
tel.
(15) 6 872 512

 

Inspektor ochrony danych w OPS
w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

 

DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW
W NISKU

UL.FRYDERYKA CHOPINA 31
Tel.   
(15) 6 872 540
 

Kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku
ANNA KOWAL-SŁOBODA

 

Kierownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Małgorzata Biernacka
tel. (15) 6 872 524

godziny urzędowania WSRP: od poniedziałku do piatku w godzinach od 10:00 -18:00

ego

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY

opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko