Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY (POMOCNICZE I OBSŁUGI) W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NISKU

Utworzono dnia 13.07.2022

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nisku ogłasza nabór na  wolne  stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku.

I. Stanowisko pracy:

KONSULTANT (ds. sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego  i wspomagającego.)

Komórka organizacyjna:

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO.

II. Niezbędne wymagania od kandydata:

1. Obywatelstwo polskie.                                                                                                                                
2.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.                     
3.Wykształcenie wyższe ( preferowane techniczne, w zakresie fizjoterapii, w przypadku braku kandydatów inne).                                                                          
4..Posiadanie minimum 3 letniego stażu pracy.                                                                      
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku .

III. Dodatkowe wymagania od kandydata:

1.Ogólna znajomość obsługi sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.
2.Umiejętność skutecznej komunikacji.                                                                                    
3.Dobra organizacja pracy własnej.  

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w sekretariacie (I piętro budynku) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku ul. Fryderyka Chopina 31, 37-400 Nisko, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy Konsultanta w  Wypożyczalni Sprzętu” w terminie do dnia 22 lipca 2022r.,  do godziny 15.30.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI NABORU I NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI PUBLIKOWANE SĄ PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKU.

Dyrektor OPS w Nisku
Elżbieta Tłusta

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku
Ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Kontakt:  Tel/fax  
15 8 412 334

15) 6 872 511

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:   www.nisko.naszops.pl

REGON      006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

tel.(15) 6 872 515

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

e-mail:swiadczenia@ops-nisko.pl

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA
tel.
(15) 6 872 512

 

Inspektor ochrony danych w OPS
w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

 

DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW
W NISKU

UL.FRYDERYKA CHOPINA 31
Tel.   
(15) 6 872 540
 

Kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku
ANNA KOWAL-SŁOBODA

 

Kierownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Małgorzata Biernacka
tel. (15) 6 872 524

godziny urzędowania WSRP: od poniedziałku do piatku w godzinach od 10:00 -18:00

ego

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY

opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko