Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 5:

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko terapeuty zajęciowego

Utworzono dnia 09.02.2022

Uzyskanie dodatku osłonowego

Utworzono dnia 31.01.2022

W dniu 31 stycznia 2022 roku mija pierwszy termin składania wniosków o dodatek osłonowy.  Jeśli ktoś nie zdąży, może to zrobić do 31 października, ale wtedy świadczenie otrzyma później. Rząd, aby zapewnić ochronę obywateli...

czytaj dalej na temat: Uzyskanie dodatku osłonowego

ŚWIADCZENIE 500 + W ZUS-WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

Utworzono dnia 31.01.2022

Od 1 lutego można składać wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy 2022/2023, trwający od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 r. Program ma charakter powszechny, nie zmieniła się również istota świadczenia wychowawczego – przysługuje ono na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody, czy liczbę dzieci w rodzinie

Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się ZUS. Wnioski o świadczenie wychowawcze, tak jak w przypadku  programu ”Dobry start”, można składać tylko droga elektroniczną przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.
Wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Jeśli osoba złoży wniosek na okres 2022/2023 w terminie do 30 kwietnia 2022 r. , to przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.

W przypadku wniosków złożonych w okresie 1 maja do 31 maja 2022 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Ważne: Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie, tj. po 30 czerwca 2022 r., to prawo do świadczenia wychowawczego zostanie jej ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone za cały okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. .

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

 • w przypadku złożenia wniosku w lipcu 2022 r., ZUS przyzna świadczenie od lipca i wypłaci je do dnia 30 września tego roku ,
 • w przypadku złożenia wniosku w sierpniu 2022 r., ZUS przyzna świadczenie od sierpnia, wypłaci je do dnia 31 października tego roku,
 • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek,
  a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.
czytaj dalej na temat: ŚWIADCZENIE 500 + W ZUS-WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

Poradnictwo prawne w 2022 roku

Utworzono dnia 27.01.2022

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Pomocy dla seniorów w Nisku”

Utworzono dnia 20.01.2022

Od 1 stycznia nowe kryteria dochodowe i wysokość świadczeń w pomocy społecznej

Utworzono dnia 20.01.2022

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2021 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Wyższe kryteria obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej –  776 zł
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł
 • kwota z dochodu z 1ha przeliczeniowego –345 zł 
 • maksymalna kwota zasiłku stałego –   719 zł
 • maksymalna i minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
  kwota minimalna –  721 zł             kwota maksymalna –  1 450 zł
 • kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej –  1 837 zł

         Od stycznia 2022 r. wzrasta również wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, z 1971 zł do 2119 zł

Ponadto wejście w życie zweryfikowanych kryteriów przekłada się na zmianę wysokości tych, które obowiązują w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu”, przewidującym udzielanie pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup żywności lub świadczenia rzeczowego. Obowiązujący w tym programie próg dochodowy stanowi bowiem 150 proc. tego z pomocy społecznej. W efekcie od nowego roku wynosi on 1162 dla osoby samotnej oraz 900 zł dla rodziny. Podobne rozwiązanie funkcjonuje również przy kwalifikowaniu do wsparcia z programu „Pomoc żywnościowa”, który jest finansowany ze środków UE, tyle że w nim w prawo do paczek z produktami spożywczymi przysługuje osobom samotnym i rodzinom, których dochód nie przekracza 220 proc. kryterium z pomocy społecznej (od 2022 r. odpowiednio 1707,20 zł oraz 1320 zł).

czytaj dalej na temat: Od 1 stycznia nowe kryteria dochodowe i wysokość świadczeń w pomocy społecznej

Dyżury podatkowe o Polskim Ładzie

Utworzono dnia 14.01.2022

Szanowni Państwo,

od wtorku 11 stycznia w urzędach skarbowych Krajowa administracja skarbowa uruchamia dyżury podatkowe o Polskim Ładzie.
W dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy urzędów skarbowych będą udzielać informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Informację będzie można uzyskać w urzędzie skarbowym osobiście lub kontaktując się telefonicznie. Dane teleadresowe są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Izb Administracji Skarbowych.
Od 11 stycznia będzie można umówić się na wizytę w urzędzie skarbowym dotyczącą zmian podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem, korzystając z usługi rezerwacji na stronie wizyta.podatki.gov.pl.

Z poważaniem,
Ministerstwo Finansów

Jak ubiegać się o dodatek osłonowy

Utworzono dnia 07.01.2022

Kryterium dochodowe Jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają: 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,  możesz starać się dodatek...

czytaj dalej na temat: Jak ubiegać się o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Utworzono dnia 04.01.2022

WNIOSKI O DODATKI OSŁONOWE PRZYJMOWANE SĄ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NISKU UL. 3-MAJA 10 OD DNIA 04 STYCZNIA 2022 ROKU

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

                           

czytaj dalej na temat: Dodatek osłonowy

Informacja o naborze na stanowisko terapeuty zajęciowego

Utworzono dnia 03.01.2022

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku
Ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Kontakt:  Tel/fax  
15 8 412 334

15) 6 872 511

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:   www.nisko.naszops.pl

REGON      006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

tel.(15) 6 872 515

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

e-mail:swiadczenia@ops-nisko.pl

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA
tel.
(15) 6 872 512

 

Inspektor ochrony danych w OPS
w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

 

DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW
W NISKU

UL.FRYDERYKA CHOPINA 31
Tel.   
(15) 6 872 540
 

Kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku
ANNA KOWAL-SŁOBODA

 

Kierownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Małgorzata Biernacka
tel. (15) 6 872 524

godziny urzędowania WSRP: od poniedziałku do piatku w godzinach od 10:00 -18:00

ego

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY

opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko