Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 2:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa-Podprogram 2021

Utworzono dnia 11.07.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku informuje, że  przystąpił do realizacji programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  - Podprogram 2021” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku informuje, że w dniach: od 12.07 2022r. do 15.07.2022r.  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku przy ul. Fryderyka Chopina 31 ,37-400 Nisko w godzinach od 8.00 do 15.30 wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy w postaci paczki żywnościowej.

    Wsparcie w ramach POPŻ w postaci paczek żywnościowych przeznaczone będzie dla osób, zamieszkujących na terenie Gminy i Miasta Nisko których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ust.1 pkt 1 i art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej ( j.t. Dz.U.z 2020r. poz.1876, z późn.zm), tj. kwoty:

- 1 707,20 zł -w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 320,00 zł -w przypadku osoby w rodzinie.

UWAGA: DECYDUJE SPEŁNIENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO!!!

Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadany dochód  netto wszystkich członków rodziny bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

W przypadku emerytów i rencistów prosimy o przedłożenie decyzji przyznającej świadczenie emerytalne, rentowe, decyzji przyznającej świadczenie uzupełniające (500+ dla osoby niepełnosprawnej), zasiłek pielęgnacyjny, itp.

Osoby posiadające gospodarstwo rolne (bądź gospodarstwo rolne w dzierżawie)   w dniu składania skierowania o pomoc żywnościową  zobowiązane są do przedłożenia dokumentu potwierdzającego liczbę hektarów przeliczeniowych.

Liczba skierowań jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku zastrzega sobie możliwość skrócenia bądź wydłużenia czasu przyjmowania skierowań w przypadku wyczerpania limitu skierowań bądź wydania mniejszej liczby skierowań. 

Informujemy również, iż w stosownym czasie ( w miesiacu lipcu 2022) zostaną podane do wiadomości publicznej szczegółowe informacje dotyczące terminów wydawania artykułów żywnościowych.


Dyrektor OPS w Nisku
Elzbieta Tłusta

POMOC POPŻ DLA OBYWATELI UKRAINY

W związku z wejściem w życie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z póź.zm), do pomocy w ramach POPŻ kwalifikowanie obywateli Ukrainy posiadających nadany numer PESEL UKR (potwierdzający legalność pobytu na podstawie ustawy), może być dokonane:
– przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej na podstawie załączników nr 5 lub 7 do Wytycznych,
UWAGA: DECYDUJE SPEŁNIENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO!!!

czytaj dalej na temat: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa-Podprogram 2021

Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko Fizjoterapeuty

Utworzono dnia 08.07.2022

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy tj.Fizjoterapeuty w wypożyczalni sprzętu

Utworzono dnia 01.07.2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY (POMOCNICZE I OBSŁUGI ) W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NISKU Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nisku ogłasza nabór na  wolne  stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku tj. na stanowisko FIZJOTERAPEUTY...

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy tj.Fizjoterapeuty w wypożyczalni sprzętu

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy i miasta Nisko

Utworzono dnia 30.06.2022

 


Gmina i Miasto Nisko / Ośrodek Pomocy Społecznej  Nisku z dniem 02 maja 2022 roku rozpoczyna na terenie Gminy i Miasta Nisko realizację projektu pn. Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy i miasta Nisko” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Okres realizacji projektu:  02.05.2022 do: 30.06.2023 roku.

Obszar realizacji projektu: GMINA I MIASTA NISKO

Grupa docelowa:

  • Osoby starsze, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec nich z terenu gminy i miasta Nisko, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej       z podstawowych czynności dnia codziennego, (zgodnie ze skalą Barthel) oraz niesamodzielne dzieci nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu, dla których korzystanie ze sprzętu jest niezbędne do poprawy i utrzymaniu stanu zdrowia.

 

Celem głównym projektu jest: zwiększenie dostępności dla 140 (74K i 66M) mieszkańców gminy i miasta Nisko do usług zdrowotnych, poprzez utworzenie i udostępnienie pierwszej, publicznej na terenie gminy wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (WSPRiW) w szczególności osób starszych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec nich, które wymagają usług rehabilitacji w warunkach domowych, na sprzęcie wskazanym przez lekarza i udostępnionym przez utworzoną wypożyczalnię. Wypożyczalnia WSPRiW oprócz usługi wypożyczenia sprzętu, będzie również świadczyć usługi wstępnego szkolenia z obsługi i doradztwa w zakresie prawidłowej rehabilitacji na wypożyczonym sprzęcie.

Projekt zakłada:

  • Utworzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego,
  • Poradnictwo i instruktaż odnośnie właściwego użytkowania sprzętu i urządzeń udostępnianych osobom wypożyczającym w miejscu świadczenia przez nich opieki prowadzone przez pracowników wypozyczalni
  • Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych,
  • Poprawa warunków do szybkiego powrotu do sprawności fizycznej mieszkańców gminy i miasta Nisko.
  • Zwiększenie jakości życia,
  • Zwiększenie umiejętności opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Formy wsparcia w ramach projektu:

  • Bezpłatne wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla dzieci oraz osób dorosłych,
  • Bezpłatny transport do i z miejsca zamieszkania,
  • Usługa montażu oraz instruktażu obsługi wypożyczonego sprzętu,

Rekrutacja:

Informujemy, że rekrutacja do projektu Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy i miasta Nisko”  będzie prowadzona od dnia 1 lipca 2022 roku w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wartość projektu  873 323,05 złotych

Wkład UE  823 323,05 złotych

czytaj dalej na temat: Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy i miasta Nisko

Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko Fizjoterapeuty

Utworzono dnia 29.06.2022

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika wypozyczalni

Utworzono dnia 29.06.2022

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy tj.Fizjoterapeuty w wypożyczalni sprzętu

Utworzono dnia 22.06.2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY (POMOCNICZE I OBSŁUGI ) W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NISKU Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nisku ogłasza nabór na  wolne  stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku tj. na stanowisko FIZJOTERAPEUTY...

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy tj.Fizjoterapeuty w wypożyczalni sprzętu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy tj.Kierownika wypożyczalni sprzętu

Utworzono dnia 22.06.2022

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY 9POMOCNICZE I OBSŁUGI W OŚRODKU POMOCY SPOŁĘCZNEJ W NISKU Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nisku ogłasza nabór na  wolne  stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku tj. na stanowisko...

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy tj.Kierownika wypożyczalni sprzętu

Pomoc w zakresie ochrony zdrowia ukraińskich uchodźców z niepełnosprawnością

Utworzono dnia 06.06.2022

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,otrzymał od Fundacji Radia ZET informację o możliwości udzielenia pomocy w zakresie ochrony zdrowia ukraińskich uchodźców z niepełnosprawnością, w szczególności dzieci.

Fundacja oferuje pomoc w zakresie zakupu sprzętu medycznego/ rehabilitacyjnego dla dzieci, umożlwiającego pokonywanie barier komunikacyjnych (np. wózki inwalidzkie, ortezy, protezy), ewentualnego zakupu sprzętu dla dorosłych lub innych potrzeb ukraińskich dzieci z niepełnosprawnością, na które potrzebne są środki.

W przypadku zainteresowania przedmiotowym wsparciem, prosimy o  nawiązanie kontaktu bezpośrednio z Fundacją Radia ZET, ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,
e-mail: zaneta.andrzejczyk@eurozet.pl, www.eurozet.pl.      

czytaj dalej na temat: Pomoc w zakresie ochrony zdrowia ukraińskich uchodźców z niepełnosprawnością

Uwaga zmiana siedziby OPS w Nisku

Utworzono dnia 25.05.2022

                                                                                                                                                  Nisko, dnia 25 maja 2022r.
 

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku

                                                             Szanowni Państwo

       Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.06.2022r. nastąpi zmiana siedziby naszej jednostki.

        Nowy adres siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku to:

                             37-400 Nisko ul. Fryderyka Chopina 31.

       W związku z aktualnie trwającymi pracami związanymi z przeniesieniem jednostki, w tym linii telefonicznych, prosimy o kontaktowanie sie wyłącznie drogą email
na adres:   opsnisko@ops-nisko.pl. lub osobiście w siedzibie przy ul. 3 Maja 10.

W okresie od dnia 26.05.2022r. nie będzie możliwości kontaktu  za pośrednictwem telefonu.

Jednocześnie przepraszamy za niedogodności i utrudnienia oraz liczymy na Państwa wyrozumiałość.

 

                                                                                                  Dyrektor OPS w Nisku

                                                                                                        Elżbieta Tłusta

czytaj dalej na temat: Uwaga zmiana siedziby OPS w Nisku

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku
Ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Kontakt:  Tel/fax  
15 8 412 334

15) 6 872 511

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:   www.nisko.naszops.pl

REGON      006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

tel.(15) 6 872 515

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

e-mail:swiadczenia@ops-nisko.pl

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA
tel.
(15) 6 872 512

 

Inspektor ochrony danych w OPS
w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

 

DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW
W NISKU

UL.FRYDERYKA CHOPINA 31
Tel.   
(15) 6 872 540
 

Kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku
ANNA KOWAL-SŁOBODA

 

Kierownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
Małgorzata Biernacka
tel. (15) 6 872 524

godziny urzędowania WSRP: od poniedziałku do piatku w godzinach od 10:00 -18:00

ego

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fryderyka Chopina 31
37-400 Nisko

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY

opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko