Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rejestr zbiorów

Czcionka:

1. Podstawa prawna prowadzenia rejestru zbiorów danych:

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku prowadzony jest na podstawie art. 36a ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U z 28 czerwca 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przez Administratora bezpieczeństwa Informacji.

2. Sposób prowadzenia i udostępniania rejestru:

Elektroniczny i papierowy. Udostępnienia rejestru zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3) i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 25 maja 2015 r. poz. 719) tj. sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych oraz udostępnienie każdemu zainteresowanemu treści rejestru do przeglądania w siedzibie administratora danych.

3. Miejsce udostępnienia jawnego rejestru zbiorów danych:

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku ul. 3- go Maja 10, 37-400 Nisko pokój nr 9 na pierwszym piętrze.

4. Osoba odpowiedzialna za udostępnienie jawnego rejestru zbiorów danych:

Administrator bezpieczeństwa informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku Pan Grzegorz Ruchaj tel. 15 8 412 334, e-mail: administratorbi@ops-nisko.pl.

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku

Ul.3-go Maja 10
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Tel/fax   15 8 412 334
                   15 8 414 638

 

e-mail:
opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:
www.nisko.naszops.pl

REGON    006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA

Administrator Bezpieczeństwa Informacji OPS w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
Pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3-go Maja 10
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3-go Maja 10
37-400 Nisko

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY
opsnisko@ops-nisko.pl

Pogoda