Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przetargi-Zapytania ofertowe

 

 

AKTUALNOŚCI:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich zamieszkania

Utworzono dnia 10.06.2019
Ogłoszenie nr 510115791-N-2019 z dnia 10-06-2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich zamieszkania OGŁOSZENIE O UDZIELENIU...
czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich zamieszkania

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich zamieszkania”.

Utworzono dnia 02.05.2019

Ośrodek Pomocy Społecznewj w Nisku ogłasza przetarg nieograniczony na„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich zamieszkania”. Więcej informacji znajduje...

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich zamieszkania”.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy-zakup i sukcesywna dostawa tonerów...

Utworzono dnia 18.01.2019
SO.271.2.5.2019.III Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na zamówienie publiczne w ramach Zapytania ofertowego na: „Zakup i sukcesywna dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku od dnia podpisania umowy do dnia...
czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o wyborze wykonawcy-zakup i sukcesywna dostawa tonerów...

Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i sukcesywną dostawę środków czystości dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku”.

Utworzono dnia 11.01.2019
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku zaprasza do składania ofert na „Zakup i sukcesywną dostawę środków czystości dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku”. Więcej informacji znajduje się w specyfikacji istotnych...
czytaj dalej na temat: Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i sukcesywną dostawę środków czystości dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku”.

Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i sukcesywną dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku

Utworzono dnia 09.01.2019
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku zaprasza do składania ofert na „Zakup i sukcesywną dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku” Więcej informacji...
czytaj dalej na temat: Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i sukcesywną dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik nr 5-oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

Utworzono dnia 07.12.2018, 14:49

Załącznik nr 4 -informacja administratora danych

Utworzono dnia 07.12.2018, 14:49

Załącznik nr 3-oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania

Utworzono dnia 07.12.2018, 14:48

Załącznik 2-oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowaniu

Utworzono dnia 07.12.2018, 14:48

Załącznik nr 1 -formularz ofertowy

Utworzono dnia 07.12.2018, 14:48

Ogłoszenie o przetargu-BZP

Utworzono dnia 07.12.2018, 14:47

SIWZ-SUO 2019

Utworzono dnia 07.12.2018, 14:47

SIWZ-specj.usł.op. dla osób z zburzeniami psychicznymi

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku

Ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Tel/fax   15 8 412 334
                   15 8 414 638

 

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:
www.nisko.naszops.pl

REGON    006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA

Inspektor ochrony danych
w OPS w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY
opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko

Pogoda