Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów

Utworzono dnia 01.08.2019
Czcionka:

Informacja dla osób ubiegających się o stypendia szkolne  o charakterze socjalnym

 

W związku z powierzeniem od dnia 1 września 2019 roku przez Radę Miejską w Nisku Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nisku zadania dot. realizacji  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nisko  -Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku   uprzejmie zawiadamia,że

 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi sytuacje dochodową rodziny z miesiąca sierpnia br. będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku ul. 3 Maja 10 w nieprzekraczalnym terminie tj.

 •  od 2 września do 16 września 2019 roku w przypadku uczniów szkół
 •   od 1 do 15 października 2019 roku w przypadku słuchaczy kolegiów
 • w terminie do 15 lutego 2020 roku w przypadku szkół z nietypowym rokiem szkolnym
   

Szkołami dającymi prawo do pmocy materialnej dla uczniów są:

 • szkoła podstawowa (8- letnia)
 • szkoły ponadpodstawowe (wszystkie zaliczane do systemu oświarty)
 • dwuletnie studium policealne moga być to szkoły kazdego rodzaju,zarówno dla młodziezy, jak i dla dorosłych,dzienne,stacjonarne i zaoczne
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno -wychowawczych (do ukończenia realizacji obowiązku nauki)

Świadczenia nie przysługują:

 • dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne ( w wieku 3-6 lat)
 • dzieciom w "zerówkach"-nie sa bowiem uczniami szkół
 • studentom szkół wyższych i licencjackich
 • słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych
 • młodocianym zatrudnionym u pracodawców , nie uczęszczającym do szkoły

 

Wzór wniosku na stypendium szkolne i stosowne oświadczenia znajdują się w załącznikach poniżej

Formularze wniosków  i załączników dostępne są w OPS w Nisku

 Regulamin udzielania pomocy znajduje się w Menu bocznym  w zakładce Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

 

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie o uzyskaniu jednorazowego dochodu

Utworzono dnia 27.08.2019, 11:43

Oświadczenie o nie uzyskaniu dochodu

Utworzono dnia 27.08.2019, 11:43

Oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej-ryczałt

Utworzono dnia 27.08.2019, 11:43

Oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej-zasady ogólne

Utworzono dnia 27.08.2019, 11:42

Oświadczenie o dochodzie z gospodarstaw rolnego

Utworzono dnia 27.08.2019, 11:41

Oświadczenie o uzyskanym dochodzie

Utworzono dnia 27.08.2019, 11:41

Wniosek o stypendium szkolne

Utworzono dnia 27.08.2019, 11:40

Wniosek o zasiłek szkolny

Utworzono dnia 27.08.2019, 11:39

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku

Ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Tel/fax   15 8 412 334
                   15 8 414 638

 

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:
www.nisko.naszops.pl

REGON    006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA

Inspektor ochrony danych
w OPS w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY
opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko

Pogoda