Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia dla uczniów

Utworzono dnia 29.08.2017
Czcionka:

Centrum Usług Wspólnych w Nisku zamieściło ogłoszenie, że osoby zinteresowane  przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 mogą składać wnioski  do dnia 15.09.2017, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15.10.2017r., w sekretariatach szkół podstawowych i gimnazjów oraz Centrum Usług Wspólnych, ul. Kościuszki 1a, pok. nr 3 .

Stypendium szkolne może być przyznane dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Nisko, znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514 na osobę.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego są do odebrania w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Nisko (szkoły podstawowe i gimnazja) lub w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Nisku, ul. Kościuszki 1a, a także na stronie internetowej http://bip.nisko.pl . Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny.

Formę i tryb ustalania wysokości stypendium szkolnego określa regulamin uchwalony przez Radę Miejską w Nisku ( Uchwała Nr XXXI/334/2005) i Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm.)

Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez refundację poniesionych kosztów po złożeniu i weryfikacji rachunków, faktur lub udowodnienie w inny sposób wydatków dotyczących roku szkolnego 2017/2018.

Informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Nisku, ul. Kościuszki 1a (budynek Biblioteki Miejskiej) tel: 158 415 663 .

 

 

 

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku

Ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Tel/fax   15 8 412 334
                   15 8 414 638

 

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:
www.nisko.naszops.pl

REGON    006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA

Inspektor ochrony danych
w OPS w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY
opsnisko@ops-nisko.pl

Pogoda