Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Opłata osób bezdomnych za schronienie

Utworzono dnia 24.08.2017
Czcionka:

W dniu 21 sierpnia 2017 roku Rada Miejska w Nisku podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Z Uchwały wynika, m.in.że pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. 

Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych udzielana jest odpłatnie. Miesięczna odpłatność za pobyt nie może być wyższa niż 70 % miesięcznego dochodu osoby
w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz nie może przekraczać 100% miesięcznego kosztu pobytu osoby w schronisku.

Szczegółowa treść uchwały  zostanie zamieszczona po  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

 

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku

Ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Tel/fax   15 8 412 334
                   15 8 414 638

 

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:
www.nisko.naszops.pl

REGON    006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA

Inspektor ochrony danych
w OPS w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY
opsnisko@ops-nisko.pl

Pogoda