Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko” w latach 2013 – 2015

4

Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko” na lata 2013-2015

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W latach 2013 – 2015 Zespół Projektowy i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku realizowali w trzech edycjach projekt systemowy ,,Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było zmniejszenie bezrobocia, nieaktywności zawodowej, niezaradności opiekuńczo-wychowawczej oraz niezaradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego poprzez udział w projekcie i zawarcie kontraktów socjalnych przez klientów/klientki Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. Projekt realizowany był w trzech edycjach od 01.01.2013 r. do 30.06.2015 r. Adresatami projektu były osoby zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Nisko, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, niezatrudnione, nieaktywne zawodowo, bezrobotne, oraz zatrudnione w rolnictwie i zagrożone wykluczeniem społecznym. Rekrutacja do projektu realizowana była na każdą z trzech edycji odrębnie. Do pierwszej i drugiej edycji projektu zakwalifikowano po 18 osób – w tym 30 kobiet i 6 mężczyzn. Do trzeciej edycji projektu zakwalifikowano 12 kobiet. Łącznie do udziału w projekcie w trzech edycjach zakwalifikowano 48 osób. Rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie realizowana była przez pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej i zespół projektowy. Z każdym uczestnikiem i uczestniczką projektu zakwalifikowanym do udziału w projekcie zawarty został kontrakt socjalny zawierający co najmniej trzy instrumenty aktywnej integracji.

W projekcie w trzech edycjach zrealizowano następujące instrumenty aktywnej integracji:

I. Grupowe warsztaty psychoedukacyjne dla 48 osób w tym 42 kobiet i 6 mężczyzn w zakresie: warsztatów zarządzania czasem; warsztatów rozwiązywania konfliktów; warsztatów mediacji i negocjacji; warsztatów umiejętności wychowawczych; warsztatów umiejętności komunikacyjnych i trening asertywności; zajęcia z zasady równości szans i równouprawnienia.

II. Indywidualne doradztwo zawodowe dla 48 osób w tym 42 kobiet i 6 mężczyzn w wymiarze 3 godzin lekcyjnych na osobę w zakresie: diagnozy potrzeb; informacji o przekwalifikowaniu zawodowym; informacji o rynku pracy; sporządzania CV; innej tematyki dostosowanej do potrzeb uczestników i uczestniczek projektu.

III. Grupowe poradnictwo prawne dla 48 osób w tym 42 kobiet i 6 mężczyzn w zakresie: prawa rodzinnego; prawa pracy; spółdzielczości socjalnej; przemocy w rodzinie; innego w ramach potrzeb.

IV. Indywidualne poradnictwo psychologiczno-psychoterapeutyczne dla 27 osób w tym 23 kobiet i 4 mężczyzn.

V. Samopomocową grupę wsparcia dla 20 osób w tym 4 kobiet i 16 mężczyzn.

VI. Wsparcie asystenta rodziny dla 8 kobiet w wymiarze godzin ustalonym indywidualnie dla każdej rodziny.  

VII. Szkolenia/kursy zawodowe dla uczestników i uczestniczek projektu obejmujące:

1. Magazynier z obsługą wózka widłowego – 3 mężczyzn.

2. Księgowość komputerowa – 3 kobiety i 1 mężczyzna.

3. Kucharz/Kelner – 6 kobiet.

4. Florystyka – 3 kobiety.

5. Spawacz – 2 mężczyzn.

6. Cukiernik – 2 kobiety.

7. Pracownik administracyjno-biurowy – 1 kobieta.

8. Nowoczesny sprzedawca – 7 kobiet.

9. Cukiernik/Ciastkarz – 1 kobieta.

10. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – 7 kobiet.

11. Kosmetyczka/Fryzjer – 4 kobiety.

12. Kurs komputerowy – 7 kobiet i 4 mężczyzn.

13. Decoupage – 5 kobiet.

VIII. Staże zawodowe na okres 4 miesięcy dla 8 uczestników i uczestniczek projektu.

              Ponadto uczestnicy i uczestniczki projektu byli objęci wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz w razie potrzeby składką na ubezpieczenie zdrowotne na czas udziału w projekcie. W dniu 11 czerwca 2015 roku odbyło się również spotkanie podsumowujące projekt.

              Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko” jest realizowany od 2008 roku. W latach 2013 – 2015  projekt był realizowany zgodnie z założeniami, a planowane cele, rezultaty i produkty projektu zostały osiągnięte.

Dzięki realizowanym instrumentom aktywnej integracji uczestnicy i uczestniczki projektu zwiększyli swoje kompetencje i umiejętności społeczne oraz zawodowe. Pozwoli to, na lepszą ich adaptację do zmieniających się warunków na rynku pracy i zwiększania ich aktywności społecznej i zawodowej.

               

              Niniejsza publikacja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs              http://www.nisko.naszops.pl

 

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku

Ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Tel/fax   15 8 412 334
                   15 8 414 638

 

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:
www.nisko.naszops.pl

REGON    006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA

Inspektor ochrony danych
w OPS w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY
opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko

Pogoda