Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko” na lata 2013-2015 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4

Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko” na lata 2013-2015

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zespół projektowy, pracownicy socjalni i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku zrealizowali drugą edycje projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko, skierowaną do osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, niezatrudnionych, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, zatrudnionych w rolnictwie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Druga edycja projektu realizowana była od kwietnia 2014 roku do grudnia 2014 roku. Do udziału w drugiej edycji projektu zostało zakwalifikowanych 18 kobiet. Ze wszystkimi uczestniczkami drugiej edycji projektu zawarte zostały kontrakty socjalne zawierające, co najmniej po trzy instrumenty aktywnej integracji.

W ramach drugiej edycji projektu zrealizowano następujące instrumenty aktywnej integracji:

1. Grupowe warsztaty psychoedukacyjne w podziale na dwie grupy; pierwsza grupa 4 uczestniczki w wymiarze 40 godzin lekcyjnych; druga grupa 14 uczestniczek w wymiarze 35 godzin lekcyjnych w następujących modułach:

1) Grupa pierwsza 35 godzin:

a) warsztaty zarządzania czasem -5g,

b) warsztaty rozwiązywania konfliktów-5g,

c) warsztaty mediacji i negocjacji-8g,

d) warsztaty umiejętności wychowawczych-6g,

e) warsztaty umiejętności komunikacyjnych i trening asertywności-7g,

f) zajęcia z zasady równości szans i równouprawnienia-4g.

2) Grupa druga 40 godzin:

a) warsztaty zarządzania czasem -5g,

b) warsztaty rozwiązywania konfliktów-5g,

c) warsztaty mediacji i negocjacji-5g,

d) warsztaty umiejętności wychowawczych-16g,

e) warsztaty umiejętności komunikacyjnych i trening asertywności-5g,

f) zajęcia z zasady równości szans i równouprawnienia-4g.

2.  Indywidualne doradztwo zawodowe dla 18 uczestniczek w wymiarze 3 godzin lekcyjnych na osobę tj. łącznie 54 godziny lekcyjne. Indywidualne doradztwo zawodowe w zakresie:

a) diagnozy potrzeb,

b) informacji o przekwalifikowaniu zawodowym,

c) informacji o rynku pracy,

d) sporządzania CV,

e)  innej tematyki dostosowanej do potrzeb uczestników i uczestniczek projektu.

3. Grupowe poradnictwo prawne dla 18 uczestniczek w podziale na dwie grupy po 9 osób każda w wymiarze 8 godzin lekcyjnych na grupę tj. 16 godzin lekcyjnych dla dwóch grup. Grupowe poradnictwo prawne obejmowało następujące moduły:

a) prawo rodzinne,

 b) prawa pracy,

c) spółdzielczości socjalnej,

d) przemocy w rodzinie,

e) inne w ramach potrzeb.

4. Indywidualne poradnictwo psychologiczno - psychoterapeutyczne dla 14 uczestniczek projektu w wymiarze łącznym 50 godzin lekcyjnych.

5. Samopomocową grupę wsparcia dla 8 uczestniczek projektu w wymiarze 20 godzin lekcyjnych, łącznie 10 spotkań po dwa spotkania 2 - godzinne w miesiącu.

6. Wsparcie asystenta rodziny dla 4 uczestniczek projektu, łącznie w wymiarze 400 godzin zegarowych w okresie od maja 2014 roku do listopada 2014 roku. Liczba godzin dla poszczególnych uczestniczek projektu była określana indywidualnie w ramach ich potrzeb.

7.Szkolenia/kursy zawodowe dla 14 uczestniczek projektu obejmujące;

a) Księgowość komputerowa dla 1 osoby -100 godzin lekcyjnych,

b) Nowoczesny sprzedawca dla 4 osób -100 godzin lekcyjnych,

c) Kucharz – kelner dla 2 osób -150 godzin lekcyjnych,

d) Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych dla 4 osób -150 godzin lekcyjnych,

e) Cukiernik-ciastkarz dla 1 osoby -100 godzin lekcyjnych,

    f) Kosmetyczka-fryzjer dla 2 osób -140 godzin lekcyjnych.

8. Staże zawodowe na okres 4 miesięcy dla 5 uczestniczek projektu od września 2014 roku do grudnia 2014 roku.

Ponadto w ramach drugiej edycji projektu uczestniczki korzystały również z pracy socjalnej, wsparcia finansowego, ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych form wsparcia z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Działania projektowe doprowadziły do poprawy umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych uczestniczek projektu oraz do zmniejszenia bezrobocia i nieaktywności zawodowej wśród klientek Ośrodka Pomocy Społecznej.

Założone cele, wskaźniki, produkty projektu w ramach drugiej edycji projektu zostały osiągnięte.

 

 

 

Koordynator merytoryczny projektu – Grzegorz Ruchaj

AKTUALNOŚCI:

Zaproszenie do złożenia oferty na: organizację spotkania podsumowującego projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko” w 2015 roku”

Utworzono dnia 22.04.2015

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w ramach realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko” w 2015 roku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na: organizację spotkania podsumowującego projekt  systemowy „Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko” w 2015 roku” zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz załącznikami przedstawionymi w zapytaniu

 

Informacje szczegółowe dostępne są w menu bocznym  Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko” w 2015 roku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do złożenia oferty na: organizację spotkania podsumowującego projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko” w 2015 roku”

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku

Ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Tel/fax   15 8 412 334
                   15 8 414 638

 

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:
www.nisko.naszops.pl

REGON    006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA

Inspektor ochrony danych
w OPS w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY
opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko

Pogoda