Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 5:

Przyjmowanie wniosków na świadczenia wychowawcze

Utworzono dnia 06.04.2016

Szanowni Mieszkańcy uprzejmie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku, przy ul. 3-go Maja 10  został wyznaczony do przyjmowania wniosków i prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych. Wnioski przyjmują pracownicy w pokoju nr 7 i pokoju nr...

czytaj dalej na temat: Przyjmowanie wniosków na świadczenia wychowawcze

Jak poprawnie wypełnic wniosek na świadczenie wychowawcze

Utworzono dnia 06.04.2016
Sprawdź, jak wypełnić wniosek „ Rodzina 500 plus ” - informacja w zakładce bocznej. Przeczytaj informator MPRIPS i dowiedz się, jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze.  
czytaj dalej na temat: Jak poprawnie wypełnic wniosek na świadczenie wychowawcze

Kontakt w sprawie Rodzina 500 plus

Utworzono dnia 26.02.2016
Informacja -Rodzina 500 plus Wszelkie informacje dotyczące świadczenia wychowawczego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku pok.7 i 8 I piętro lub dzwoniąc pod numer telefonu: 15 8 415 723
czytaj dalej na temat: Kontakt w sprawie Rodzina 500 plus

Infolinia -Rodzina 500 plus

Utworzono dnia 26.02.2016

Infolinia z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  

czytaj dalej na temat: Infolinia -Rodzina 500 plus

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze-Rodzina 500 plus

Utworzono dnia 23.02.2016
Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze opublikowany Już jest wzór wniosku o świadczenie z programu Rodzina 500 plus. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia w Ośrodku Pomocy Społecznej  lub elektronicznie przez internet. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy...
czytaj dalej na temat: Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze-Rodzina 500 plus

Program "Rodzina 500 plus"

Utworzono dnia 17.02.2016
W dniu 17 lutego 2016 roku  Prezydent podpisał Ustawę wprowadzającą rządowy program "Rodzina 500 plus" 11 lutego Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program "Rodzina 500 plus". Dzień później bez poprawek...
czytaj dalej na temat: Program "Rodzina 500 plus"

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej od 1 stycznia 2016 roku

Utworzono dnia 11.12.2015

Informuje się, że w dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). Zgodnie z ustawą Powiat  niżański od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie realizował zadanie zlecone z zakresu...

czytaj dalej na temat: Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej od 1 stycznia 2016 roku

Kryteria dochodowe i wysokości zasiłków rodzinnych -zmiana od 1 listopada 2015 roku

Utworzono dnia 22.10.2015

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1238 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i...

czytaj dalej na temat: Kryteria dochodowe i wysokości zasiłków rodzinnych -zmiana od 1 listopada 2015 roku

Nowe świadczenie rodzicielskie

Utworzono dnia 22.10.2015
Nowe świadczenie rodzicielskie Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana...
czytaj dalej na temat: Nowe świadczenie rodzicielskie

Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2015 roku

Utworzono dnia 27.07.2015

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe od 1 października 2015 r.

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł
  • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).
  • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

 

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

  • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;

 

czytaj dalej na temat: Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2015 roku

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku

Ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
Pow.niżański
Woj.podkarpackie

Tel/fax   15 8 412 334
                   15 8 414 638

 

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl

strona internetowa:
www.nisko.naszops.pl

REGON    006214618
      NIP        865-20-63-309

Godziny pracy OPS w Nisku:
Poniedziałek-Piątek 730-1530

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
ELŻBIETA TŁUSTA

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tel.     15 8 415 723

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
LUCYNA KAPLIŃSKA

Inspektor ochrony danych
w OPS w Nisku
Grzegorz Ruchaj

e-mail:       administratorbi@ops-nisko.pl

ZMIANA DOT. SPOSOBU
WYSTAWIANIA FAKTUR OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Nabywca:
Gmina i Miasto Nisko
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
NIP: 6020017509

Odbiorca: 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko
(bez numeru NIP)

Adresat do korespondencji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 10
37-400 Nisko

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE
INFORMACJI PUBLICZNEJ
NALEZY KIEROWAC NA ADRES POCZTY
opsnisko@ops-nisko.pl

Adres ePUAP : ops_nisko

Pogoda